Eil. Nr.

Darbuotojo vardas, pavardė

Pareigų pavadinimas

1.

Julanda Jonienė

Maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistė

2.

Aldona Daunoravičienė

Vyr. buhalterė

3.

Jolita Pavilonienė

Auklėtojo padėjėja

4.

Elvyra Stražnickienė

Auklėtojo padėjėja

5.

Nijolė Matlulevičienė

Auklėtojo padėjėja

6.

Roma Rusevičienė

Auklėtojo padėjėja

7.

Ona Struckaitė

Auklėtojo padėjėja

8.

Aušra Račkauskienė

Auklėtojo padėjėja

9.

Virginija Gudaitienė

Virėja

10.

Eglė Garnienė

Virėja

11.

Birutė Palukaitienė

Valytoja-kiemsargė

12.

Giedrius Januškevičius

Įrenginių priežiūros ir einamojo remonto darbininkas