Menu Close
Šiandien Alytaus lopšelio-darželio „Pušynėlis“ bendruomenė, vykdydama bendradarbiavimo sutartį, dalyvavo nuotoliniame susitikime su Varėnos lopšelio-darželio „Pasaka“ ir Prienų lopšelio- darželio „Gintarėlis“ bendruomenėmis. Susitikimo tikslas – bendradarbiauti pedagogų profesinių kompetencijų ir ugdymo turinio tobulinimo srityse, bei dalintis gerąja patirtimi. Savo pirmojo susitikimo metu įstaigos prisistatė, bei numatė tolesnių susitikimų temas ir veiklas. Tarpinstitucinis bendravimas yra augimo ir tobulėjimo pagrindas.