Menu Close

Džiaugiamės!

Mūsų lopšelio-darželio ugdytinė Morta Kuniejūtė balandžio 20 d. dalyvavo Dzūkijos regiono muzikos (meno) ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų festivalyje ,,Dzūkų balsas”. Meninio ugdymo mokytojos Jurgitos Stepanavičienės parengta atliko dainą ,,Pavasarėlis linksmas atėjo”. Dėkojame festivalio organizatoriams už jaunąjai kartai skiepijamą meilę dzūkiškai dainai.