Menu Close

Šiame technologijų ir inovacijų amžiuje augančius vaikus vis sunkiau sudominti ar nustebinti naujovėmis. Vaikams kartais tiesiog pabosta ta pati aplinka, todėl ugomoji veikla persikelia į kitas erdves, kurios gali tapti puikiomis priemonėmis sudominti vaikus mokytis. Šiandien mokytojos aptarė kupolo, įrengto lopšelio-darželio kieme, panaudojimo galimybes, kurios reikšmingos kiekvieno vaiko emocinei savijautai, brandai, fiziniam vystymuisi, ugdymosi motyvacijai, bendravimo ir bendradarbiavimo poreikių realizavimui, sveikatos gerinimui, padeda įgyvendinant STEAM idėjas. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aušra Jurčiukonienė