Alytaus lopšelio-darželio „Pušynėlis“ asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Asmens duomenų apsaugos klausimais konsultuoja Giedrė Lazarevičė

Asmens duomenų apsaugos pareigūnas (vyriausiasis specialistas) 
Telefonas: (8 315) 55 138, mob. tel. 8 611 31 043
El. paštas: giedre.lazarevice@alytus.lt
Kabinetas: 303