Menu Close

Asmens duomenų apsauga

Alytaus lopšelio-darželio „Pušynėlis“ asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Alytaus lopšelio-darželio „Pušynėlis“ Vaikų ir tėvų (globėjų) asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Alytaus lopšelio-darželio „Pušynėlis“ asmens duomenų saugojimo politika

Savivaldybės administracijos Duomenų apsaugos pareigūnė – Giedrė Lazarevičė.
Duomenų apsaugos pareigūnės funkcijos – padėti užtikrinti atitiktį Reglamentui (ES) 2016/679:
• stebėti kaip laikomasi Reglamento (ES) 2016/679;
• dalyvauti, klausimų, susijusių su asmens duomenų apsauga, sprendime;
• teikti konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje;
• padėti įgyvendinti duomenų subjektų teises.
Jeigu turite klausimų, problemų, rekomendacijų, pageidavimų, susijusių su asmens
duomenų apsaugos užtikrinimu Savivaldybėje, prašome kreiptis: el.p.: giedre.lazarevice@alytus.lt,
Tel. 8 (315) 55138. Tokiu būdu galėsime operatyviai atsakyti į Jūsų klausimus ir išspręsti kilusius
klausimus.