Pareigybės pavadinimas

Pareigybių (etatų) skaičius 2019 m.

2019 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur

Pareigybių (etatų) skaičius 2020 m.

2020 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas

8,39*

1177,44**

9,14*

1662**

Auklėtojo padėjėjas

6

636,64

6

716

Virėjas

2

636,64

2

733

 

Alytaus lopšelio-darželio „Pušynėlis“ darbuotojų, einančių vienodas pareigas, vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis neatskaičius mokesčių

*  - etatų skaičius (vienas etatas 36 sav. val.)

**  -  vienam etatui

*** – – indeksuotas  iš 1,289 koeficiento

Už pateiktą informaciją atsakinga AMPC buhalterė Onutė Andriukevičienė , tel. 8 608  41 598