Alytaus lopšelio – darželio „Pušynėlis“ darbuotojų, einančių vienodas pareigas, vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis neatskaičius mokesčių

 

 

Pareigybės pavadinimas

 

 

Pareigybių (etatų) skaičius 2018 m.

2018 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur***

 

 

Pareigybių (etatų) skaičius 2019 m.

2019 m. IV  ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur

 

 

 

 

 

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas

8,39*

977,59**

8,39*

1177,44**

Auklėtojo padėjėjas

6

540,84

8

636,64

Virėjas

2

539,70

2

636,64

 

*  - etatų skaičius (vienas etatas 36 sav. val.)

**  -  vienam etatui

*** – - indeksuotas  iš 1,289 koeficiento

 

Už pateiktą informaciją atsakinga AMPC buhalterė Onutė Andriukevičienė , tel. 8 608  41 598