Menu Close

Darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas Pareigybių (etatų) skaičius

2022 m.

 

2022 m. I  ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur Pareigybių (etatų) skaičius

2022 m.

 

2022 m. II  ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur
Auklėtojos 9,14 1622 9,14 1622
Auklėtojos padėjėja 6 880 6 880
Virėjos 2 896 2 896

Alytaus lopšelio-darželio „Pušynėlis“ darbuotojų, einančių vienodas pareigas, vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis neatskaičius mokesčių

*  – etatų skaičius (vienas etatas 36 sav. val.)

**  –  vienam etatui

*** – – indeksuotas  iš 1,289 koeficiento

Už pateiktą informaciją atsakinga AMPC buhalterė Onutė Andriukevičienė , tel. 8 608  41 598