Menu Close

Darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas Pareigybių (etatų) skaičius

2022 m.

 

2022 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur Pareigybių (etatų) skaičius

2023 m.

 

2023 m. I  ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur
Mokytojos 10,22* 1775 10,22 1755
Mokytojo padėjėja 6 902 6 902
Virėjos 2 896 2 896

Alytaus lopšelio-darželio „Pušynėlis“ darbuotojų, einančių vienodas pareigas, vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis neatskaičius mokesčių

*  – etatų skaičius (vienas etatas 36 sav. val.)

**  –  vienam etatui

*** – – indeksuotas  iš 1,289 koeficiento

Už pateiktą informaciją atsakinga AMPC buhalterė Onutė Andriukevičienė , tel. 8 608  41 598