Alytaus lopšelio-darželio „Pušynėlis“ darbuotojų, einančių vienodas pareigas, vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis neatskaičius mokesčių

 

Pareigybės pavadinimas

Pareigybių (etatų) skaičius 2018 m.

2019 m. IV  ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur

  Pareigybių (etatų) skaičius 2019 m.

2020 m. I  ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas

8,39*

1177,44**

9,89*

1070,65**

Auklėtojo padėjėjas

6

636,64

6

723,24

Virėjas

2

636,64

2

726,21

*  - etatų skaičius (vienas etatas 36 sav. val.)

**  -  vienam etatui

*** – – indeksuotas  iš 1,289 koeficiento

Už pateiktą informaciją atsakinga AMPC buhalterė Onutė Andriukevičienė , tel. 8 608  41 598