ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „PUŠYNĖLIS“

DARBUOTOJŲ, EINANČIŲ VIENODAS PAREIGAS, VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTAS (PASKIRTAS) DARBO UŽMOKESTIS NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ

 

Pareigybių pavadinimas

Pareigybių (etatų) skaičius 2018 m.

2018 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis)

darbo užmokestis

Pareigybių (etatų) skaičius 2019 m.

2019 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas

 

9

1003,90

10,39

1041,66

Auklėtojo padėjėjas

 

6

540,84

6

636,64

Virėjas

 

2

539,70

2

636,64