Menu Close

Darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas Pareigybių (etatų) skaičius

2020 m.

 

2021 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur Pareigybių (etatų) skaičius

2021 m.

 

2022 m. I  ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur
Auklėtojos 9,14* 1524 9,14 1622
Auklėtojos padėjėja 6 791 6 880
Virėjos 2 788 2 896

Alytaus lopšelio-darželio „Pušynėlis“ darbuotojų, einančių vienodas pareigas, vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis neatskaičius mokesčių

*  – etatų skaičius (vienas etatas 36 sav. val.)

**  –  vienam etatui

*** – – indeksuotas  iš 1,289 koeficiento

Už pateiktą informaciją atsakinga AMPC buhalterė Onutė Andriukevičienė , tel. 8 608  41 598