Pareigybės pavadinimas

Pareigybių (etatų) skaičius 2020 m.

2020 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur

Pareigybių (etatų) skaičius 2021 m.

2021 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas

9,14*

1662**

9,14*

1524**

Auklėtojo padėjėjas

6

716

6

791

Virėjas

2

733

2

788

 

Alytaus lopšelio-darželio „Pušynėlis“ darbuotojų, einančių vienodas pareigas, vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis neatskaičius mokesčių

*  - etatų skaičius (vienas etatas 36 sav. val.)

**  -  vienam etatui

*** – – indeksuotas  iš 1,289 koeficiento

Už pateiktą informaciją atsakinga AMPC buhalterė Onutė Andriukevičienė , tel. 8 608  41 598