Menu Close

Finansinių ataskaitų rinkiniai

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „PUŠYNĖLIS“ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2023 M. GRUODŽIO 31 D.

parsisiųsti pdf formatu

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „PUŠYNĖLIS“ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2023 M. BIRŽELIO 30 D.

parsisiųsti pdf formatu

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „PUŠYNĖLIS“ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2023 M. RUGSĖJO 30 D. 

parsisiųsti pdf formatu

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „PUŠYNĖLIS“ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2023 M. KOVO 31 D. 

parsisiųsti pdf formatu

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „PUŠYNĖLIS“ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2022 M. KOVO 31 D.

parsisiųsti pdf formatu

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „PUŠYNĖLIS“ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2022 M. BIRŽELIO 30 D.

parsisiųsti pdf formatu

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „PUŠYNĖLIS“ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2022 M. RUGSĖJO 30 D.

parsisiųsti pdf formatu

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „PUŠYNĖLIS“ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2022 M. GRUODŽIO 31 D.

parsisiųsti pdf formatu

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „PUŠYNĖLIS“ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2021 M. GRUODŽIO 31 D.

parsisiųsti pdf formatu

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „PUŠYNĖLIS“ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2021 M. RUGSĖJO 30 D.

Parsisiųsti pdf formatu

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PUŠYNĖLIS’’ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2021 m.  BIRŽELIO 30 d.

Parsisiųsti pdf formatu

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PUŠYNĖLIS’’ FINANSINIU ATASKAITŲ RINKINYS 2021 m. KOVO 31 d.

Parsisiųsti pdf formatu

AYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „PUŠYNĖLIS“ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2020 M. GRUODŽIO 31 D.

parsisiųsti pdf formatu

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „PUŠYNĖLIS“ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2020 M. RUGSĖJO 30 D.

parsisisųsti pdf formatu

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „PUŠYNĖLIS“ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2020 M. BIRŽELIO 30 D.

parsisiųsti pdf formatu

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „PUŠYNĖLIS“ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2020 M. KOVO 31 D.

parsisiųsti pdf formatu

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „PUŠYNĖLIS“ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2019 M. GRUODŽIO 31 D.

parsisiųsti pdf formatu

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „PUŠYNĖLIS“ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2019 M. III KETV.

parsisiųsti pdf formatu

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „PUŠYNĖLIS“ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2019 M. II KETV.

parsisiųsti pdf formatu

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „PUŠYNĖLIS“ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2019 M. I KETV.

parsisiųsti pdf formatu

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „PUŠYNĖLIS“ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2018 M. GRUODŽIO 31 D.

parsisiųsti pdf formatu

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „PUŠYNĖLIS“ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2018 M. I KETV.

parsisiųsti pdf formatu

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „PUŠYNĖLIS“ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2018 M. II KETV.

parsisiųsti pdf formatu

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „PUŠYNĖLIS“ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2018 M. III KETV.

parsisiųsti pdf formatu

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „PUŠYNĖLIS“ VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2018 M. III KETV.

parsisiųsti pdf formatu

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „PUŠYNĖLIS“ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2018 M. IV KETV.

parsisiųsti pdf formatu

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „PUŠYNĖLIS“ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2017 M. I KETV.

parsisiųsti pdf formatu.

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „PUŠYNĖLIS“ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2017 M. II KETV.

parsisiųsti pdf formatu

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „PUŠYNĖLIS“ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2017 M. III KETV.

parsisiųsti pdf formatu

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „PUŠYNĖLIS“ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2017 M. IV KETV.

parsisiųsti pdf formatu

 

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „PUŠYNĖLIS“ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2016 M.

parsisiųsti pdf formatu

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „PUŠYNĖLIS“ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2016 M. III KETV.

parsisiųsti pdf formatu

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PUŠYNĖLIS” FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2016 M. II KETV.

parsisiųsti pdf formatu

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PUŠYNĖLIS” FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2016 M. I KETV.

parsisiųsti pdf formatu