Lopšelio-darželio darbo karantino sąlygomis planas COVID-19 ir pasirengimo galimam užsikrėtimo virusu COVID-19 atvejui priemonių ir veiksmų, patvirtinus užsikrėtimo virusu COVID-19 atvejį švietimo įstaigoje, planas

Prašome susipažinti su Alytaus lopšelio-darželio „Pušynėlis“ ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašu.

Alytaus lopšelio-darželio „Pušynėlis“ ugdymo organizavimo proceso nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

Skaitmeninių technologijų administratoriumi lopšelyje-darželyje skiriama Simona Marčiulaitienė, mob. tel. 867881641.

Ji konsultuos mokytojus ir ugdytinių tėvus technologijų naudojimo klausimais.

Pagalbos mokiniui specialistai:

Lina Grinkevičienė, mob. tel. 865783603

Alytaus miestp savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 26 d. Nr. DV-249 įsakymas dėl vaikų priežiūros išimtiniais atvejais užtikrinimo karantino metu