ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PUŠYNĖLIS" STRATEGINIAI VEIKLOS PLANAI

 

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PUŠYNĖLIS“ 2014-2016 METŲ STRATEGINIS PLANAS

parsisiųsti Adobe .PDF formatu

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „PUŠYNĖLIS“ 2017-2019 METŲ STRATEGINIS PLANAS

parsisiųsti pdf formatu

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „PUŠYNĖLIS“  2019-2021 METŲ STRATEGINIS PLANAS

parsisiųsti pdf formatu

 

LOPŠELIO-DARŽELIO METŲ VEIKLOS PLANAI

 

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PUŠYNĖLIS" 2016 METŲ VEIKLOS PLANAS

parsisiųsti pdf formatu

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „PUŠYNĖLIS“ 2017 METŲ VEIKLOS PLANAS

parsisiųsti pdf formatu

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „PUŠYNĖLIS“ 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS

parsisiųsti pdf formatu

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „PUŠYNĖLIS“ 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS

parsisiųsti pdf formatu

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „PUŠYNĖLIS“ 2020 METŲ VEIKLOS PLANAS

parsisiųsti pdf formatu

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „PUŠYNĖLIS“ VEIKLOS ATASKAITOS

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „PUŠYNĖLIS“ 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

parsisiųsti pdf formatu

 

 

LOPŠELIO-DARŽELIO DIREKTORIAUS METŲ VEIKLOS ATASKAITOS

 

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „PUŠYNĖLIS“ DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

parsisiųsti pdf formatu

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „PUŠYNĖLIS“ DIREKTORIAUS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

parsisiųsti pdf formatu

 

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „PUŠYNĖLIS“ DIREKTORIAUS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

parsisiųsti pdf formatu

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „PUŠYNĖLIS“ DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL 2014 METŲ BIUDŽETO IŠLAIDŲ NATŪRINIŲ IR PINIGINIŲ NORMŲ TVIRTINIMO (2013 m. spalio 11 d.  Nr. V-51)

parsisiųsti pdf formatu

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PUŠYNĖLIS" DIREKTORIAUS 2015 M. SPALIO 7 D. ĮSAKYMAS NR. V-52  ,,DĖL 2016 METŲ BIUDŽETO IŠLAIDŲ NATŪRINIŪ IR PINIGINIŲ NORMŲ TVIRTINIMO"

parsisiųsti pdf formatu

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „PUŠYNĖLIS“ DIREKTORIAUS 2016 M. SPALIO 3 D. ĮSAKYMAS NR. V-49 ,,DĖL 2017 METŲ BIUDŽETO IŠLAIDŲ NATŪRINIŲ IR PINIGINIŲ NORMŲ TVIRTINIMO“

parsisiųsti pdf formatu

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „PUŠYNĖLIS“ DIREKTORIAUS 2017 M. RUGSĖJO 20 D. ĮSAKYMAS NR. V-35 ,,DĖL 2018 METŲ BIUDŽETO IŠLAIDŲ NATŪRINIŲ IR PINIGINIŲ NORMŲ TVIRTINIMO“

parsisiųsti pdf formatu

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „PUŠYNĖLIS“ DIREKTORIAUS 2018 M. SPALIO 23 D. ĮSAKYMAS NR. V-55 „DĖL 2019 METŲ BIUDŽETO IŠLAIDŲ NATŪRINIŲ IR PINIGINIŲ NORMŲ TVIRTINIMO“                                                                                                                                                                                                                                                                                            parsisiųsti pdf formatu

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „PUŠYNĖLIS“ DIREKTORIAUS 2019 M. RUGSĖJO 25 D. ĮSAKYMAS NR. V-36 „DĖL 2019 METŲ BIUDŽETO IŠLAIDŲ NATŪRINIŲ IR PINIGINIŲ NORMŲ TVIRTINIMO“

parsisiųsti pdf formatu