Menu Close

Vizija, misija, vertybės

 

VIZIJA ugdymo įstaiga su aukštos kvalifikacijos mokytojais, užtikrinančiais kokybišką, inovatyvų vaikų ugdymą, atitinkantį tėvų lūkesčius ir nuolat einanti kaitos ir atsinaujinimo keliu.

MISIJA ugdymo įstaiga, ugdanti aktyvų, kūrybingą, puoselėjantį tautos kultūrą, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką.

VERTYBĖSBENDRUOMENIŠKUMAS, KŪRYBIŠKUMAS, PROFESIONALUMAS, TAUTIŠKUMAS, PILIETIŠKUMAS.