Biudžetinė įstaiga
Margio g. 1, LT-62153 Alytus
Tel. (8 315) 76551
Juridinių asmenų registras
Kodas 291052560

Naujienos

Su rugsėjo 1-ąja

Derliaus metas.Paskutinę kalendorinės vasaros dieną ,,Žiogelių“ grupės vaikai ,,nukasė‘‘ bulvytes ir skaičiavo, kiek  jų užaugo pintinėje. Visi  kartu  sudėliojome ,,žmogeliuką“. Padainavome dainelę ,,Kas ten darže auga“. Nors bulvytės nedidukės, bet  vaikučiams  paragauti užteks .

                                                                                                        Lopšelio-darželio informacija

Gerb. Tėveliai

Esant valstybės lygio ekstremaliai situacijai dėl koronaviruso grėsmės

Rugsėjo 1-osios šventiniai rytmečiai vyks grupėse.

Vaikučius auklėtojos pasitiks prie lauko durų.

Naujai atvykusius vaikus tėveliai galės palydėti iki grupės.

Suaugusiems būtina dėvėti apsaugines kaukes ir dezinfekuoti rankas.

                                         Administracija

NEBELIKO „POPIERINIŲ“ PAŽYMŲ TIEK DARŽELIUOSE, TIEK MOKYKLOSE

Nuo 2020 metų gegužės 1 dienos įsigaliojus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymui Nr. V-951 „Dėl elektroninės statistinės apskaitos formos Nr. E027-1 „Mokinio sveikatos pažymėjimas“ patvirtinimo“ įsigaliojo ne tik nauja sveikatos pažymos forma, tačiau nebeliko ir popierinės statistinės apskaitos formos. Svarbu žinoti, kad gydymo įstaigos popierinių pažymų nebeišduoda, pildo tik elektroninę jų formą ne tik mokyklas, tačiau ir darželius lankantiems vaikams!

Elektroniniu būdu užpildytas ir pasirašytas „Mokinio sveikatos pažymėjimas“ patenka į Elektroninę sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą (toliau — ESPBI IS), iš kurios yra perduodamas į Higienos instituto Vaikų sveikatos stebėsenos informacinę sistemą (toliau — VSS IS). Ši sistema šiuo metu jau yra įdiegta ne tik mokyklose, tačiau ir darželiuose. Su VSS IS dirba ir teisę ugdymo įstaigose tvarkyti vaikų sveikatos pažymas turi tik visuomenės sveikatos specialistai, vykdantys sveikatos priežiūrą mokykloje (toliau – VS specialistas).

Ekstremalios situacijos pratęstas vaikų sveikatos pažymėjimų galiojimo laikas

Primintina, kad profilaktiškai pasitikrinti sveikatą pas šeimos gydytoją bei gydytoją odontologą kasmet iki rugsėjo 15 d. privaloma visiems iki 18 metų (ir vyresniems, kurie mokosi mokyklose pagal bendrojo ugdymo programas ) ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams, lankantiems švietimo ar kitą ugdymo įstaigą.

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) pratęsė mokinių, kurie mokslus tęs toje pačioje ugdymo ar mokymo įstaigoje ir, kurių sveikata nuo paskutinio patikrinimo nepasikeitė taip, kad reikėtų keisti jų fizinio ugdymo grupę, arba neatsirado naujų bendrų arba specialių rekomendacijų, kurių turi būti laikomasi jiems dalyvaujant ugdymo veikloje, sveikatos pažymėjimų galiojimo laiką – jie galios iki metų galo. Ši lengvata įteisinta atsižvelgiant į tai, kad karantino metu buvo sustabdytas profilaktinių sveikatos patikrinimo paslaugų teikimas ir net atnaujinus šių paslaugų teikimą dėl infekcijų kontrolės reikalavimų įgyvendinimo gydymo įstaigos gali priimti mažesnį pacientų skaičių. Kitais atvejais, mokinių sveikatą tėvai turi patikrinti iki mokslo metų pradžios. Nuoroda į teisės aktą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3dfc9970c0f011ea9815f635b9c0dcef

Elektroninis „Mokinio sveikatos pažymėjimas“ (forma E027-1), kaip ir anksčiau buvęs „Vaiko sveikatos pažymėjimas“ (forma Nr. 027-1/a), galioja 1 metus nuo jo užpildymo dienos.

Elektroniniu būdu tvarkant vaiko sveikatos duomenis užtikrinamas jų konfidencialumas, o ugdymo įstaigos gauna tikslias rekomendacijas dėl vaiko galimybių dalyvauti ugdymo veikloje bei nurodymus, kokių pirmosios pagalbos priemonių reikėtų imtis, jei vaikui prireiktų skubios pagalbos mokykloje (pavyzdžiui, dėl alergijos ar lėtinių ligų).

išimtiniais atvejais gali būti prašoma popierinės pažymOS 

Kiekvienais metais dėl vaikų sveikatos pažymėjimų gausos, stringa vaikų sveikatos duomenų perdavimas iš Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos (toliau — ESPBI IS) į Vaikų sveikatos stebėsenos informacinę sistemą (toliau — VSS IS). Tokiu atveju, visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje, nors ir vaikas sveikatą pasitikrinęs, jo duomenų nemato VSS IS sistemoje. Šie trikdžiai sukelia nepatogumų komplektuojant fizinio aktyvumo ugdymo grupes, pritaikant maitinimą, įgyvendinant skubios pagalbos priemones. Kol duomenys atsiras sistemoje, VS specialistas gali paprašyti tėvelių (globėjų) atspausdinti popierinę pažymą arba atsiųsti jos elektroninę kopiją. Savo vaiko ,,Mokinio sveikatos pažymėjimą“ peržiūrėti, jei reikia atsispausdinti ir ją atsisiųsti galima prisijungus prie www.esveikata.lt portalo. Tad jeigu bus trikdžių e-sveikatos sistemoje, prašome tėvelių geranoriškumo bendradarbiaujant su VS specialistu.

Jeigu iškiltų klausimų dėl vaiko sveikatos pažymėjimo atsispausdinimo ar parsisiuntimo, prašome kreiptis į savo ugdymo įstaigoje dirbantį visuomenės sveikatos specialistą, vykdantį sveikatos priežiūrą mokykloje.

instrukcija kaip atsisiusti pazyma

Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

2020 m. rugsėjo 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo nuostata dėl visuotinio priešmokyklinukų ir pirmokų nemokamo maitinimo, pagal kurią nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. mokiniai, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą (toliau – priešmokyklinukai) įgyja teisę į nemokamus pietus, nevertinant šeimos pajamų. Šią teisę įgyja ir globojami vaikai, todėl dėl nemokamo maitinimo mokiniams gali kreiptis ir vienas iš vaiko globėjų. Kad priešmokyklinukui būtų skirti nemokami pietūs naujais 2020/2021 mokslo metais,tėvai (globėjai) turi pateikti prašymus. Prašymus galima pradėti teikti jau nuo 2020 m. liepos 1 d.  Dėl socialinės paramos mokiniams pareiškėjas (tėvai, globėjai) turi kreiptis į Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinio paramos skyrių arba į savivaldybę, kurios teritorijoje deklaruoja gyvenamąją vietą. Kreipiantis tik dėl nemokamų pietų priešmokyklinukui, reikia užpildyti tik Prašymo-paraiškos gauti mokinių nemokamą maitinimą nevertinant pajamų SP-11 (A) formą. Prašymus galima pateikti elektroniniu būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą www.spis.lt

 

Šiandien darželyje paminėjome Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną: prisiminėme didingą Lietuvos praeitį, puošėmės kunigaikščių karūnomis, pylėme aukštas smėlio pilis, jas puošėme tautine atributika.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogės: Vaida Selevičienė ir Jurgita Danisevičienė

 


 

Kas ten darže auga,

Kas ten darže auga,

Agurkėlis agurkėlis –

Žalias žalias žiponėlis.

Lydimi dainelės žodžių, su vaikais keliavome pasidžiaugti savo pačių prižiūrėtu ir užaugintu pirmuoju agurkų derliumi. O jis tikrai gausus: 7 agurkai. Išsiaiškinę, kuris ilgiausias – trumpiausias, storiausias – ploniausias, suskubome ragauti. Vaikų emocijas sunku apsakyti…

Prisiminėme ir patarlę: ,,Be gero darbo nėra vaisių“.

                                                   Aušra Jurčiukonienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė

 

Mūsų darželio vaikai labai mėgsta skaityti, todėl neatsitiktinai priešmokyklinės grupės lauko aikštelėje atsirado nauja edukacinė erdvė „Skaitykla“. Kad būtų smagiau mažiesiems, į įkurtuves  pakvietėme gerai žinomą personažą Kakę Makę ir apgyvendinome tarp knygelių.

Ugdytinis Lukas surengė savo knygų parodėlę, kuria džiaugėsi visi vaikai.

Darželio pievelėje skaitėme įvairias istorijas, dalijomės nutikimais ir įspūdžiais, šėliojome ir dainavome.

Pasižadėjome rūpintis ir puoselėti savo kiemo skaityklą, dalintis knygelėmis ir dažnai aplankyti Kakę Makę.

Dėkojame „Žiogelių“ grupės Viltės ir Jorūnės tėčiui Ričardui už pagalbą įrengiant knygų namelį.

                                                                                    Loreta Žulienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė

   

                  „Gėlės visada daro žmones geresnius ir laimingesnius, jos yra saulės spinduliai, kvapai, vaistai sielai“ – Liuteris Burbank.

                  Alytaus lopšelio-darželio „Pušynėlis“ „Bitučių“ grupė kartu su priešmokyklinukais baigė įgyvendinti ilgalaikį projektą „Gėlės aplink mus“, kurį pradėjo prieš karantiną. Projekto tikslas – ugdyti vaikuose gamtosauginio sąmoningumo pradmenis, suteikti žinių apie artimiausioje aplinkoje augančias gėles, ugdyti įprotį stebėti gėles aplinkoje, gėrėtis jomis, jaustis atsakingais, būti kantriais.

                 Gėles vaikai mokėsi pažinti liesdami, uostydami. Pažintis su gėlėmis atskleidė gražiausias vaikų savybes: rūpinimąsi, atsakingumą, smalsumą, domėjimąsi, nes gėlės keitėsi kasdien.

                 Ugdytiniai susipažino su darželio kieme ir artimojo parko teritorijoje augančiomis gėlėmis: snieguolėmis, tulpėmis, rožėmis, ramunėlėmis, pakalnutėmis, bijūnais, aguonomis, lelijomis. Sužinojo apie gėlių priežiūrą, mokėsi dainų, žaidimų, mįslių, klausėsi pasakų apie gėles.

Prie projekto įgyvendinimo geranoriškai prisidėjo ir ugdytinių tėvai. Jie paruošė aplankus apie gėles, kuriuos su pasididžiavimu pristatė jų vaikučiai.

                 Ugdytiniai patyrė daug džiugių emocijų, sužinojo kokios gėlės auga darželio kieme ir artimoje miesto aplinkoje. Projekto metu įgyta patirtis skatins kurti grožį darželio aplinkoje, pratins vaikus pagal jų jėgas ir sugebėjimus auginti, prižiūrėti gėles.

               

     

 Vilma Januškevičienė, ikimokyklinio ugdymo pedagogė

Paskutinė birželio diena jungtinėje „Bitučių“ ir „Paukščiukų“ grupėje buvo neįprasta. Vaikų lauko žaidimų aikštelėje Saulės tėvelis Domas, vandens sporto entuziastas, organizavo edukacinę veiklą apie banglenčių sportą. Vaikai sužinojo kuo skiriasi banglentė nuo irklentės, kam jose reikalingi pelekai, kodėl jas reikia ištepti vašku, kaip atrodo banglentininko kostiumas, kokie pavojai tyko vandenyje? Saulės tėvelis priminė vaikams saugumo vandenyje taisykles. Vaikai susidomėję klausėsi pasakojimo apie šį vandens sportą, bandė atsistoti ant banglentės.  Ugdytiniams ypač patiko žaidimas „Banglentininkai ir ryklys“. Prašė žaisti dar ir dar. Eva stebino skaičiuočių  mokėjimo gausa, o vikrusis Justas buvo ryklys nesugaunamas.

Dėkojame Saulės tėčiui už įdomų pasakojimą ir suteiktas pirmąsias žinias apie banglenčių sportą.

    

                                    

                                                                           Vilma Januškevičienė, ikimokyklinio ugdymo pedagogė