INFORMACIJA APIE LAISVAS VIETAS VAIKAMS ALYTAUS LOPŠELYJE-DARŽELYJE „PUŠYNĖLIS“

Laisvų vietų skaičius

Ankstyvojo ugdymo grupė

(1-3 metų amžiaus)

Ikimokyklinio ugdymo grupė

(4-5 metų amžiaus)

Priešmokyklinio ugdymo grupė

(6 metų amžiaus)

Nėra

Nėra

1

(nuo 2019-09-01)

INFORMACIJA APIE LAISVAS DARBO VIETAS ALYTAUS LOPŠELYJE-DARŽELYJE „PUŠYNĖLIS“

Pedagoginiai darbuotojai

Aptarnaujantis personalas

Laisvų darbo vietų nėra

Laisvų darbo vietų nėra

                                                                                                                                                                                                                                                                              Informacija atnaujinta 2019-03-07