Menu Close

LAISVOS VIETOS

 

INFORMACIJA APIE LAISVAS VIETAS VAIKAMS ALYTAUS LOPŠELYJE-DARŽELYJE „PUŠYNĖLIS“

Laisvų vietų skaičius

Ankstyvojo ugdymo grupė

(1-3 metų amžiaus)

Ikimokyklinio ugdymo grupė

(5 metų amžiaus)

Priešmokyklinio – ikimokyklinio ugdymo grupė

(5-6 metų amžiaus)

Nėra

1

4

INFORMACIJA APIE LAISVAS DARBO VIETAS ALYTAUS LOPŠELYJE-DARŽELYJE „PUŠYNĖLIS“

Pedagoginiai darbuotojai

Aptarnaujantis personalas

Laisvų darbo vietų nėra

Laisvų darbo vietų nėra

Informacija atnaujinta 2024-02-23