Menu Close

LAISVOS VIETOS

 

INFORMACIJA APIE LAISVAS VIETAS VAIKAMS ALYTAUS LOPŠELYJE-DARŽELYJE „PUŠYNĖLIS“

Laisvų vietų skaičius

Ankstyvojo ugdymo grupė

(1-3 metų amžiaus)

Ikimokyklinio ugdymo grupė

(4-5 metų amžiaus)

Priešmokyklinio ugdymo grupė

(6 metų amžiaus)

Nėra

Nėra

Nėra

INFORMACIJA APIE LAISVAS DARBO VIETAS ALYTAUS LOPŠELYJE-DARŽELYJE „PUŠYNĖLIS“

Pedagoginiai darbuotojai

Aptarnaujantis personalas

Laisvų darbo vietų nėra

Laisvų darbo vietų nėra

 

Alytaus miesto savivaldybė skelbia konkursą Alytaus lopšelio-darželio „Pušynėlis“ direktoriaus pareigybei užimti

https://alytus.lt/lt/skelbimai/alytaus-miesto-savivaldybe-skelbia-konkursa-alytaus-lopselio-darzelio-pusynelis-direktoriaus-pareigybei-uzimti

Informacija atnaujinta 2021-06-29