Menu Close

Lopšelio-darželio ,,Pušynėlis“ bendruomenė – akcijos ,,Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ“ dalyviai

     ,,Draugai, kas jie? Gal mažas spindulėlis vaikystėje. Gal tyra širdis, kuri tave palaiko. Gal tai kažkas, kas tau brangu šioje žemėje. Draugai – tai tie žmonės, su kuriais beprotiškai malonu būti kartu“ – teigė senovės romėnų filosofas Seneka.

     Klausimas ,,draugausiu“, ,,nedraugausiu“ grupėse girdimas dažnai. Atsižvelgdamos į tai, įstaigoje vykdomo projekto ,,Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 2015“ metu, pedagogės ypatingą dėmesį skyrė diskusijoms, pokalbiams, ,,minčių lietui“, grožinės literatūros kūrinių, konfliktinių situacijų analizavimui, animacinių filmų aptarimui su vaikais apie tai, kas yra draugystė, koks yra tikras draugas, kokiomis savybėmis jis pasižymi, kaip palaikyti draugystę, ką daryti, jei susipykai, kaip pralinksminti nuliūdusius, įskaudintus žmones? Vaikai išsakė mintis, kaip supranta patyčias, kokiais tinkamais būdais į jas reaguoti. Per meninę, kūrybinę veiklą, atskleidė jausmus – draugystė svarbiausias dalykas gyvenime. Skatinant draugišką elgesį, kitų atžvilgiu, ugdytiniai dovanojo vieni kitiems savo gamybos atvirutes, širdeles, išsakydami teigiamas kitų savybes, kviesdami draugauti. Tarpgrupinėse sportinėse estafetėse liejosi įvairios emocijos. Po įnirtingos kovos jas užbaigė dalyvių skanduojami žodžiai ,,Draugystė – tai jėga!“. Įrodydami vienybę, su margais, kaip vaikystė skėčiais, visi susirinkome į užbaigiamąjį renginį – suformuoti besišypsantį veiduką ,,Šypsenėlę“.

     Džiaugiuosi, jog ,,Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ“ priminė mažiesiems gerbti save ir kitus, pripildė širdeles švelnumo, gerumo ir atjautos.

Reda Jocienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodinikė