Eil. Nr.

Darbuotojo vardas, pavardė

Pareigų pavadinimas

1. Dalia Navickienė Raštinės administratorė

2.

Julanda Jonienė

Maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistė

3.

Aušra Stankuvienė

Auklėtojo padėjėja

4.

Elvyra Stražnickienė

Auklėtojo padėjėja

5.

Nijolė Matlulevičienė

Auklėtojo padėjėja

6.

Roma Rusevičienė

Auklėtojo padėjėja

7.

Ona Struckaitė

Auklėtojo padėjėja

8.

Aušra Račkauskienė

Auklėtojo padėjėja

9.

Virginija Gudaitienė

Virėja

10.

Eglė Garnienė

Virėja

11.

Birutė Palukaitienė

Valytoja-kiemsargė

12.

Giedrius Januškevičius

Įrenginių priežiūros ir einamojo remonto darbininkas

 

Raštinės administratoriaus pareigybės aprašymas

Maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialisto pareigybės aprašymas

Auklėtojos padėjėjos pareigybės aprašymas

Virėjo pareigybės aprašymas

Valytojo pareigybės aprašymas

Kiemsargio pareigybės aprašymas

Įrenginių priežiūros ir einamojo remonto darbininko pareigybės aprašymas