Menu Close

Pagalbinis personalas

Eil. Nr.

Darbuotojo vardas, pavardė

Pareigų pavadinimas

1. Dalia Navickienė Raštinės administratorė
2. Julanda Jonienė Maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistė
3. Aušra Stankuvienė Auklėtojo padėjėja
4. Elvyra Stražnickienė Auklėtojo padėjėja
5. Nijolė Matlulevičienė Auklėtojo padėjėja
6. Roma Rusevičienė Auklėtojo padėjėja
7. Aldona Šulinskienė Auklėtojo padėjėja
8. Aušra Račkauskienė Auklėtojo padėjėja
9. Virginija Gudaitienė Virėja
10. Eglė Garnienė Virėja
11. Birutė Palukaitienė Valytoja-kiemsargė
12. Giedrius Januškevičius Įrenginių priežiūros ir einamojo remonto darbininkas
Raštinės administratoriaus pareigybės aprašymas

Maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialisto pareigybės aprašymas

Auklėtojos padėjėjos pareigybės aprašymas

Virėjo pareigybės aprašymas

Valytojo pareigybės aprašymas

Kiemsargio pareigybės aprašymas

Įrenginių priežiūros ir einamojo remonto darbininko pareigybės aprašymas