Eil. Nr.

Darbuotojo vardas, pavardė

Pareigų pavadinimas

1.

Julanda Jonienė

Maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistė

2.

Jolita Pavilonienė

Auklėtojo padėjėja

3.

Elvyra Stražnickienė

Auklėtojo padėjėja

4.

Nijolė Matlulevičienė

Auklėtojo padėjėja

5.

Roma Rusevičienė

Auklėtojo padėjėja

6.

Ona Struckaitė

Auklėtojo padėjėja

7.

Aušra Račkauskienė

Auklėtojo padėjėja

8.

Virginija Gudaitienė

Virėja

9.

Eglė Garnienė

Virėja

10.

Birutė Palukaitienė

Valytoja-kiemsargė

11.

Giedrius Januškevičius

Įrenginių priežiūros ir einamojo remonto darbininkas