Menu Close

Komisijos, tarybos

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Alytaus lopšelio-darželio „Pušynėlis“ vaiko gerovės komisijos sudėtis:

Komisijos pirmininkė –Aldona Česnulienė, direktorė;

pirmininko pavaduotoja – Aušra Jurčiukonienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

sekretorė – Dalia Navickienė, raštinės administratorė.

Nariai:

Lina Grinkevičienė, logopedė;

Eglė Lisauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Vaida Selevičienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;

Loreta Žulienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistė.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA

Alytaus lopšelio-darželio „Pušynėlis“  tarybos sudėtis:

Komisijos pirmininkė – Loreta Žulienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Nariai:

Aušra Jurčiukonienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Jurgita Danisevičienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;

Julanda Jonienė, maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistė;

Virginija Gudaitienė, virėja;

Nijolė Matulevičienė, auklėtojo padėjėja;

Dovilė Linauskė, tėvų atstovė;

Kristina Nekrašienė, tėvų atstovė;

Rasa Peštenė, tėvų atstovė.