Menu Close

Komisijos, tarybos

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Alytaus lopšelio-darželio „Pušynėlis“ vaiko gerovės komisijos sudėtis:

Komisijos pirmininkė –Aldona Česnulienė, direktorė;

pirmininko pavaduotoja – Aušra Jurčiukonienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

sekretorė – Dalia Navickienė, raštinės administratorė.

Nariai:

Lina Grinkevičienė, logopedė;

Eglė Lisauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Vaida Selevičienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;

Loreta Žulienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistė.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Loreta Žulienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, tarybos pirmininkė, įstaigos atstovė
2. Dalia Navickienė Raštinės administratorė,

tarybos sekretorė

3. Lina Grinkevičienė Logopedė, tarybos narė, įstaigos atstovė
4. Vaida Selevičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, tarybos narė, įstaigos atstovė
5. Julanda Jonienė Maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistė, tarybos narė, įstaigos atstovė
6.  Nijolė Matulevičienė Mokytojo padėjėja, tarybos narė, įstaigos atstovė
7. Virginija Gudaitienė Virėja, tarybos narė, įstaigos atstovė
8. Justina Jočytė-Orinienė Tarybos narė, tėvų atstovė
9. Rasa Peštenė Tarybos narė, tėvų atstovė
10. Laurynas Marcinkevičius Tarybos narys, tėvų atstovas