Menu Close

Sveikinimas Lietuvai „Iš širdies“

Siekiant ugdyti vaikų pagarbą savo tautai, kultūrai, meilę Lietuvai, padedami auklėtojų, vaikai mokėsi eilėraščių, dainų apie gimtinę, piešė, kūrė įvairius darbelius – taip sveikindami Lietuvą su jos gimtadieniu.

Lopšelio-darželio administracija