GPM panaudojimo ataskaita   Pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 straipsnį iki 2 % nuo sumokėto pajamų mokesčio Jūs galite skirti pasirinktai labdaros organizacijai (pvz., lopšeliui-darželiui, kurį lanko Jūsų vaikas). Jums reikia  kasmet iki gegužės 1 d. pateikti užpildytą Mokesčių inspekcijos patvirtintą prašymo formą FR0512( Forma FRO512).

   Norintys skirti paramą mūsų įstaigai, tai gali padaryti kreipdamiesi į lopšelio-darželio grupės auklėtoją arba į administraciją, kur Jums bus pateiktas prašymas ir paaiškinta, kaip jį užpildyti.

   Kviečiame Jus pasinaudoti šia proga ir paremti mūsų lopšelį-darželį. Skirdami labdarą ir paramą, Jūs prisidėtumėte prie lopšelio-darželio aplinkos ir  vaikų ugdymo(si) sąlygų gerinimo.

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų paramą.
 

Įstaigos rekvizitai prašymams dėl 2 % pajamų mokesčio pervedimo:

Paramos gavėjas

Alytaus lopšelis-darželis ,,Pušynėlis"

Įstaigos kodas

291052560

Adresas

Margio g. 1,  LT-62153 Alytus

Banko sąskaita

LT 917181200002130453

Bankas

AB Šiaulių bankas