Mokestis už darželį nustatytas vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T-64 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“.