Menu Close

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 30 d. sprendimas Nr. T-203 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020-02-27 sprendimo Nr. T-64 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“