Menu Close

Pieno programa

Vaikų mitybos racione turi būti pieno produktų. Šiam tikslui Žemės ūkio ministerija įgyvendina paramą-programą „Pienas vaikams“, tuo skatindama pieno produktų vartojimą vaikų ugdymo įstaigose. Pagal šią programą kiekvienas vaikas turi teisę darželiuose gauti pieno ir jo produktų mažesne kaina. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikams už suvartotą geriamą pieną kompensuojama visa jo kaina. Tokiu būdu siekiama populiarinti pieno ir jo produktų vartojimą tarp vaikų, nes pastebimas vis didėjantis nenaudingų sveikatai produktų (traškučių, gazuotų gėrimų ir kt.)  skverbimasis į mokyklas.

Siekiant gerinti vaikų mitybą bei padidinti suinteresuotumą vartoti pieną ir jo produktus, nuo 2005 m. balandžio 1 d. parama finansuojama iš dviejų šaltinių:

1. Iš Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo.

2. Iš Kaimo rėmimo programos lėšų (nacionalinė parama).

       Alytaus lopšelis-darželis ,,Pušynėlis" programoje „Pienas vaikams" dalyvauja nuo 2005 m. balandžio 1 d.   

Lėšos, gautos už sunaudotus pieno produktus, skiriamos:

· vaikų mitybai gerinti

· kitoms įstaigos reikmėms.