VAIKŲ MAITINIMĄ REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI

Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašas

Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo pakeitimas

Alytaus lopšelio-darželio ,,Pušynėlis" maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 

Alytaus lopšelio-darželio ,,Pušynėlis" vaikų gaunančių nemokamą maitinimą, organizavimo tvarkos aprašas

VAIKŲ MAITINIMO VALGIARAŠČIAI