Menu Close

Vaikų priėmimas į įstaigą

Vaikų priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės lopšelius-darželius ir mokyklas-darželius tvarkos aprašas

Prašymo forma (ikimokyklinio amžiaus ugdytinių)

Prašymo forma (priešmokyklinio amžiaus)

Informacija dėl privalomų skiepų

Nuo 2016 metų sausio 1 dienos įsigaliojo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-683 pakeistos Lietuvos higienos normos HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar)  priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 94 punktas, kuris išdėstytas taip: „Priimant vaiką į įstaigą ir vėliau kiekvienais metais turi būti pateiktas Vaiko sveikatos pažymėjimas (forma Nr.027-1/a). Jeigu pažymėjime nurodyta, kad vaikas neskiepytas pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintą Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių nuo tymų, raudonukės ir poliomielito, nesant skiepų kontraindikacijų, į įstaigą toks vaikas nepriimamas“.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas