Biudžetinė įstaiga
Margio g. 1, LT-62153 Alytus
Tel. (8 315) 76551
Juridinių asmenų registras
Kodas 291052560

        Žmogaus emocijos – tai žmogaus santykis su aplinka, kurio atspindys piešinyje gali tapti svarbia medžiaga. Įvairios emocijos – reakcijos į aplinkinį pasaulį, sugula į vaikų piešinius jie tampa svarbiu sielos dokumentu.
       Taip kalbėjo lopšelio-darželio ugdytinio mama Indrė Jakutienė, atvykusi į lopšelį-darželį pasidalinti profesine patirtimi  su pedagogais apie dailės terapiją ir  šios veiklos sąsajas  su dailės veikla darželyje. Lektorė pasidalijo medžiaga apie vaikų piešinius, vaiko piešiamų objektų galimas interpretacijas. Vyko praktiniai užsiėmimai ir piešinių analizė.
       Dėkojame už pagilintas žinias apie dailės terapiją ir didesnes galimybes taikyti jas praktinėje veikloje su ugdytiniais.
                                                                                                     Lopšelio-darželio „Pušynėlis“ informacija