LOPŠELIO-DARŽELIO „PUŠYNĖLIS“ DIREKTORIAUS

                                                                          KOVO MĖN. DARBOTVARKĖ

 

Eil. Nr.

Renginiai

Data/ laikas

Vieta

1.

Sporto rėmimo fondo finansuojamų sporto projektų paraiškų teikimo informacinis seminaras-mokymai

 

4 d.

9.00 val.

 

 

Alytaus kolegija

 (Studentų g. 17, Alytus)

2.

Pasitarimas su Alytaus visuomenės sveikatos biuro specialistais

 

4 d.

13.30 val.

Alytaus miesto savivaldybė

3.

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos paminėjimo renginiai:

 

 

 

Mieste (dalyvauja mokyklų mokiniai ir mokytojų atstovai):

11 d.

 

 

*Akcija šeimoms „Laisvės aitvarai“

11.00 val.

Alytaus kraštotyros muziejaus kiemelis (Savanorių g. 6)

 

 

*šv. Mišios Šv. Angelų Sargų bažnyčioje;

 

12.00 val.

Šv. Angelų Sargų bažnyčia

 

*VII šventinis bėgimas Kovo 11-osios aktui atminti „Geroji žinia su olimpiete Brigita Virbalyte – Dimšiene“;

 

12.00 – 13.00 val.

Startas Rotušės a.

 

*šventinis minėjimas Rotušės aikštėje „Sveikinkim vieni kitus“, Jaunimo akcija „Nusipiešk Lietuvą“;

 

13.00 val.

Rotušės a.

 

*Šventinis koncertas „Už Tėvynės laisvę“. Dalyvauja Alytaus kultūros ir komunikacijos centro liaudies dainų ir šokių ansamblis „Dainava“, Vilniaus Kirtimų centro šokių kolektyvas „Pynimėlis“. Koncertas nemokamas

14.30 val.

Alytaus miesto teatras (Rotušės a. 2)

4.

Alytaus miesto metodinės dienos aptarimas.

Dalyvauja Ugdymo plėtotės centro Mokyklų veiklos tobulinimo skyriaus metodininkas Gražvydas Kazakevičius, dalykų mokytojų metodinių būrelių (miesto) pirmininkai

14 d.

15.00 val.

Alytaus Šaltinių pagrindinė mokykla

5.

Projekto „Lyderių laikas 3“ Alytaus miesto savivaldybės formaliąsias švietimo lyderystės magistrantūros studijas baigusių magistrantų trumpas baigiamųjų darbų pristatymas. Dalyvauja švietimo įstaigų vadovai, dalykų mokytojų metodinių grupių pirmininkai ir mokytojai

21 d.

15.00 val.

Alytaus Šaltinių pagrindinė mokykla

6.

Alytaus miesto savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktorių dėl brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo

29 d.

10.00 val.

Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdžių salė

 

 

 

                                           DIREKTORĖS ALDONOS ČESNULIENĖS 2019 M. VASARIO MĖN.

                                                                                 DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

 

Renginiai

Data/ laikas

Vieta

1.

Pasitarimas dėl elektroninio dienyno sistemos arba Tamo dienyno diegimo ikimokyklinėse įstaigose.

 

5 d.

 

Rotušės a. 4,

 201 kab. (posėdžių salė)

 

2.

Alytaus miesto savivaldybės mero pokalbiai su švietimo įstaigų direktoriais dėl vadovų metų veiklos ataskaitos įvertinimo ir einamųjų metų veiklos užduočių nustatymo.

 

13-27 d.

(pagal grafiką)

 

Rotušės a. 4,

203 kab.

3.

 Projekto „Lyderių laikas 3“ regioninis forumas „BENDRADARBIAVIMAS versus KONKURENCIJA ŠVIETIME“.

21 d.

Druskininkų jaunimo užimtumo centras, Veisiejų g. 17, Druskininkai

 

                                              DIREKTORĖS ALDONOS ČESNULIENĖS 2019 M. SAUSIO MĖN.

                                                                            DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

 

Renginiai

Data/ laikas

Vieta

1.

Centralizuoto vaikų priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir neformaliojo ugdymo grupių informacinės sistemos mokymai.

 

7 d.

9.00-16.00 val.

 

Alytaus miesto savivaldybė, 201 kab.

2.

Laisvės gynėjų dienos renginiai.

 

13 d.

12.00 val.

Šv. Angelų Sargų bažnyčia. Sausio 13-osios kryžius miesto parke.