Biudžetinė įstaiga
Margio g. 1, LT-62153 Alytus
Tel. (8 315) 76551
Juridinių asmenų registras
Kodas 291052560

DIREKTORĖS ALDONOS ČESNULIENĖS 2018 M. LAPKRIČIO MĖN.

DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

 

Renginiai

Data/ laikas

Vieta

1.

Projekto „Lyderių laikas 3“: „Įvairūs mokyklų ir savivaldybių bendradarbiavimo modeliai mokinių mokymosi pažangos užtikrinimo srityje“.

 

4 – 9 dienomis

 

Lenkijos ir Vokietijos ugdymo įstaigos

2.

Ikimokyklinių įstaigų vadovų dėl efektyvaus bendravimo su ugdytinių tėvais.

 

20 d.

13.00 val.

Alytaus miesto pedagoginė psichologinė tarnyba

3.

Projekto „Lyderių laikas 3“ pasitarimas.

 

22 d.

 10.00 val.

 

Alytaus profesinio rengimo centras

4.

Švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktorių dėl gerosios vadybinės patirties sklaidos.

 

30 d.

10.00 val.

Alytaus „Volungės“ progimnazija

 

5.

Nacionalinė mokslinė-praktinė konferencija „Vaikų sveikatos stiprinimas. Nuveikti darbai ir nauji iššūkiai.“

 

29 d.

 9.00 – 17.30 val.

Panevėžys, Aukštaičių g. 88