DIREKTORĖS ALDONOS ČESNULIENĖS

                                                                        2020 M. SAUSIO MĖN.

                                                                            DARBOTVARKĖ

 

Eil. Nr.

 

Renginiai

Data/ laikas

Vieta

1.

Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų švietimo kaitos proceso ir pokyčių valdymo sinergijos švietimo įstaigose koordinavimo darbo grupės narių pasitarimas.

9 d.

14.00 val.

Alytaus Putinų gimnazija

 

2.

Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktorių, lopšeliuose-darželiuose, bendrojo ugdymo mokyklose dirbančių sveikatos priežiūros specialistų dėl sveikatos priežiūros bei sveikatos ugdymo situacijos savivaldybės švietimo biudžetinėse ir viešosiose įstaigose.

31 d.

10.00 val.

Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdžių salė

3.

Laisvės gynėjų dienos renginiai „Skambanti laisvė“:

13 d.

 

 

visuotinė pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“ (8.00 val. dešimčiai minučių išjungti šviesą ir languose uždegti atminties žvakutes);

8.00-8.10 val.

Įstaigoje

 

mieste:

* Šv. Mišios Šv. Angelų sargų bažnyčioje;

 

* Žuvusiųjų pagerbimas prie Sausio 13-osios kryžiaus;

 

* muzikinė popietė kartu su Alytaus muzikos mokyklos muzikantais;

 

* Kino filmo „Sausio 13-oji“ peržiūra

 

12.00 val.

 

13.00 val.

 

 

15.00 val.

 

 

16.30 val.

 

Šv. Angelų sargų bažnyčia

 

Sausio 13-osios kryžius miesto parke

 

Jurgio Kunčino viešoji biblioteka (Seirijų g. 2)

 

Jurgio Kunčino viešoji biblioteka (Seirijų g. 2)

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

Eil. Nr.

 

Renginiai

Data/ laikas

Vieta

1.

Pasitarimas ,,Dėl vaikų skaičiaus ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir nepatenkintų prašymų“.

 

3 d.

16.30 val.

Rotušės a. 4,

 201 kab. (posėdžių salė)

 

2.

Pasitarimas Lyderių laiko projekto dalyviams.

5 d.

15.00 val.

Rotušės a. 4,

 201 kab. (posėdžių salė)

 

3.

Pasitarimas LMVA Dainavos progimnazijoje.

 

6 d.

14.00 val.

Alytaus Dainavos progimnazija

4.

Pasitarimas dėl teritorijų ar sporto aikštynų atvėrimo.

 

12 d.

16.00 val.

Lopšelis-darželis „Putinėlis“

5.

Lietuvos partizanų Kazimiero Pyplio-Mažyčio ir Juozo Makarevičiaus-Žilvičio žūties 70-mečio minėjimas.

23 d.

12.00 val.

Kalesninkų miškas (prie buvusio Dainavos apygardos partizanų štabo bunkerio vietos), Alovės sen., Alytaus r. sav.

6.

Broniaus Kašelionio knygos „Dainavos krašto partizanai“ pristatymas.

 

26 d.

15.00 val.

Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdžių salė

7

Pasitarimas dėl švietimo įstaigų pasiruošimo 2019–2020 m. m.

27 d.

10.00 val.

Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdžių salė

 

 

 

                                               

                                                           DIREKTORĖS ALDONOS ČESNULIENĖS

                                                         2019 M. LIEPOS IR RUGPJŪČIO MĖNESIŲ

                                                                              DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

 

Renginiai

Data/ laikas

Vieta

1.

Susitikimas su vicemere dėl lopšelių-darželių teritorijos atvėrimo nuo

 2019-07-01 iki 21.00 val.

07-02 d.

15.00 – 16.00 val.

Alytaus miesto savivaldybės pasitarimų salė

 201 kab.

2.

Karininko Antano Juozapavičiaus 100-ųjų žūties metinių minėjimo renginys. Kviečiami dalyvauti švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktoriai.

07-05 d.

 12.00 val.

Prie karininko Antano Juozapavičiaus tilto stovinčio atminimo ženklo

3.

Darbo grupės posėdis

07-10 d.

10.00– 11.00 val.

Alytaus miesto savivaldybės

4a. stiklinė salė

4.

ATOSTOGOS

08-01 iki 08-16 d. įskaitytinai

 

5.

Švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktorių dėl švietimo veiklos organizavimo 2019–2020  mokslo metais.

08-28 d.

10.00 val.

Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdžių salė

6.

Bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų tarybų ir mokyklų tarybų posėdžiai.

08–28-30 d.

Lopšelis-darželis