Menu Close

Vadovų darbotvarkės

Direktorės Aldonos Česnulienės kasmetinės atostogos nuo 2024-06-03 iki 2024-07-05 įskaitytinai.

 

DIREKTORĖS ALDONOS ČESNULIENĖS

2024 M. GEGUŽĖS MĖN.

DARBOTVARKĖ

Eil. Nr. Renginiai Data/ laikas

Gegužės mėn.

Vieta
1. Atvirų durų diena lopšelyje-darželyje „Pušynėlis“. Tėvų susirinkimas 9 d.

16.00 val.

Lopšelio-darželio

salė

2. Susirinkimai su grupių ugdytinių tėvais:                    
2.1. „Viščiukų“ grupė    

Lopšelio-darželio

salė

2.2.  „Žiogelių“ grupė IV
2.3.  „Drugelių“ grupė savaitė
2.4.  „Bitučių“ grupė
2.5. „Boružėlių“ grupė
2.6. „Paukščiukų“ grupė
3. AMS švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktorių dėl mokslo metų užbaigimo, VBE organizavimo ir švietimo įstaigų pasirengimo naujiems mokslo metams 28 d.

13.00 val.

Alytaus Vidzgirio mokykla

 

DIREKTORĖS ALDONOS ČESNULIENĖS

2024 M. BALANDŽIO MĖN.

DARBOTVARKĖ

Eil. Nr. Renginiai Data/ laikas Vieta
1. AMS švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktorių dėl mokinių pažangos gerinimo 10 d.

13.00 val.

Alytaus Panemunės progimnazija
2. AMS švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktorių dėl įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo 26 d.

10.00 val.

Alytaus mokykla-darželis „Viltis“
3. AMS švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktorių dėl Nacionalinės kolektyvinės sutarties sutarimų laikymo 30 d.

14.00 val.

Nuotoliniu būdu
4. III respublikinė metodinė-praktinė konferencija „Kiek gyva Geros mokyklos koncepcija darželyje“ 18-19 d. LSMU ligoninės Kauno klinikų filialas Druskininkų reabilitacijos centro „Dainava“ konferencijų salė (Maironio g. 22, Druskininkai)
5. Mokymų programos „Ikimokyklinio ugdymo turinio kaita“ mokymai 4,5,19,26,27 d. Kontaktiniu ir nuotoliniu būdu
6. Lopšelio-darželio 60-asis gimtadienis 22-26 d. Lopšelis-darželis

 

 

DIREKTORĖS ALDONOS ČESNULIENĖS

2024 M. KOVO MĖN.

DARBOTVARKĖ

Eil. Nr. Renginiai Data/ laikas Vieta
1. AMS švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktorių dėl Nacionalinės kolektyvinės sutarties sutarimų laikymosi Susitarus Nuotoliniu būdu
2. AMS švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktorių dėl bendradarbiavimo su Alytaus miesto paslaugų centru Susitarus Nuotoliniu būdu
3. Vadovų asociacijos ataskaitinis susirinkimas 5 d.

15.00 val.

Putinų gimnazija
4. Pietų regiono ikimokyklinių įstaigų ir skyrių mažųjų skaitovų meninio žodžio šventė „Keliauju vaikystės labirintais“, skirtos Lietuvos valstybės atkūrimo dienai 8 d. Druskininkų lopšelis-darželis ‚Žibutė“
5. KOVO 11 D. – LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENAI SKIRTI RENGINIAI 11 d.
5.1. Iškilmingas Kovo-11-osios-Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti minėjimas

Rotušės aikštėje

12.00 val. Rotušės aikštė
6. Dalyvavimas naujų Olimpinės kartos narių susitikime LTOK 14 d.

10.00 val.

Lietuvos Tautinis Olimpinis Komitetas

Olimpiečių g. 15

Vilnius

 

 

DIREKTORĖS ALDONOS ČESNULIENĖS

2024 M. VASARIO MĖN.

DARBOTVARKĖ

Eil. Nr. Renginiai Data/ laikas Vieta
1. Alytaus miesto savivaldybės (toliau – AMS) biudžetinių ir viešųjų švietimo įstaigų direktoriams „Tūkstantmečio mokyklų“ pažangos plano pristatymas 8 d.

13.00 val.

Tarybos posėdžių salė
2. Susitikimas su vaikų gydytoja.

Diskusija „Mano vaikas serga“

15 d.

16.30 val.

Lopšelio-darželio salė
3. VASARIO 16-JI – LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENA

Iškilmingas Vasario 16-osios – Lietuvos valstybės atkūrimo dienos – minėjimas

16 d.

12.00 val.

Laisvės Angelo aikštėje
4. Susitikimas su Senamiesčio pradinės mokyklos vadovais. Vaikų adaptacija 26 d.

13.30-14.15 val.

Nuotolis
5. Susitikimas su AMPPT psichologe 27 d.

13.00 val.

Lopšelio-darželio salė
6. Mokymai „Mentorystė“ 29 d.

13.30 val.

Nuotolis

 

 

 

 

DIREKTORĖS ALDONOS ČESNULIENĖS

2024 M. SAUSIO MĖN.

DARBOTVARKĖ

Eil. Nr. Renginiai Data/ laikas Vieta
1. AMS švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktorių dėl AMS  BUM mokinių psichoaktyvių medžiagų vartojimo tyrimo pristatymo 18 d.

13.00 val.

AMS tarybos posėdžių salė
2. Seminaras „Vaikų fizinio aktyvumo skatinimas, įtraukiant meninės raiškos priemones“ 17 d.

9.00 val.

Lopšelis-darželis „Pušynėlis“
3. Sausio 13 d. – laisvės gynėjų dienos renginiai Alytuje 12 d.

12.00 val.

Alytaus miesto parkas, prie Sausio 13-osios kryžiaus
4. Susitikimas su partneriais: Alytaus l/d „Nykštukas“ „Kolegialaus ryšio praktikumai, teikiant skirtingas patirties dalijimosi metodikas“ 30 d.

13.00 val.

Lopšelis-darželis „Pušynėlis“

 

 

DIREKTORĖS ALDONOS ČESNULIENĖS

2023 M. GRUODŽIO MĖN.

DARBOTVARKĖ

Eil. Nr. Renginiai Data/ laikas Vieta
1. Švietimo įstaigų vadovų ir darbuotojų atstovų tvarus bendradarbiavimas. Kolektyvinių sutarčių nuostatų įgyvendinimas švietimo įstaigose 13 d.

13.00 val.

AM PPT
2. AMS švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktorių dėl Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų 2023 m. veiklos rezultatų apžvalgos 19 d.

13.00 val.

Alytaus muzikos mokykla
3. Tėvų susirinkimas „Žiogelių“ gr. 12 d.

16.30 val.

Salė
4. Metodinė diena su Prienų lopšeliu-darželiu „Gintarėlis“ 13 d.

9.00-13.00 val.

Lopšelis-darželis „Pušynėlis“

 

DIREKTORĖS ALDONOS ČESNULIENĖS

2023 M. LAPKRIČIO MĖN.

DARBOTVARKĖ

Eil. Nr. Renginiai Data/ laikas Vieta
1. AMS lopšelių-darželių Vaiko gerovės komisijų pirmininkams dėl 2023-2024 m. m. naujienų bei aktualijų Vaiko gerovės srityje aptarimo 9 d.

15.00 val.

AMS

201 kab.

2. Įstaigos tarybos posėdis 9 d.

13.00 val.

Metodinis kabinetas
3. Susitikimas su Alytaus muzikos mokyklos administracija 20 d.

9.00 val.

Alytaus muzikos mokykla
4. Bendradarbiavimas su l/d ,,Du gaideliai“

Projektas Suaugusiųjų švietimas.

Tema: ,,Ryšių tinklas“

21 d.

17.15 val.

L/d ,,Du gaideliai“
5. Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų konferencija „Vaikų gera emocinė sveikata ir saugi psichosocialinė aplinka padeda mokytis, bendrauti, džiaugtis“ 22 d.

9.00-16:30 val.

nuotoliu
6. Konferencija Mokyklos savarankiškumas, galimybės ir grėsmės“ 23 d.

9.00-16.30 val.

NŠA

K. Kalinausko g. 7, Vilnius

7. AMS švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktorių dėl švietimo aktualijų ir pailgintų dienos grupių mokinių lankomumo 27 d.

13.00 val.

AMS

Posėdžių salė

8. Mokymai BDT
8.1. Ypatingų gabumų turintys vaikai: ką svarbu žinoti mokytojui ir specialistui 9 d.

13.00-15.00 val.

nuotoliu
8.2. Konsultacija su specialistu apie vaikus, turinčius ypatingų gabumų 10 d.

13.00-15.00 val.

nuotoliu
8.3. Konferencija „Įtraukusis 2023: praktinė konferencija darželiams“ 29 d.

13.00 val.

nuotoliu

 

 

 

DIREKTORĖS ALDONOS ČESNULIENĖS

2023 M. SPALIO MĖN.

DARBOTVARKĖ

Eil. Nr. Renginiai Data/ laikas Vieta
1. Konsultacija su Alytaus miesto savivaldybės Teisės skyriaus specialistais 10 d.

10.30-11.00 val.

2. Susitikimas su atstovu dėl informacinės sistemos VALGA pristatymo 11 d.

10 val.

Nuotoliniu būdu
3. Grupių tėvų susirikimai: Salė
„Drugelių“ grupės 3 d.

16.45-17.45 val.

„Bitučių“ grupės 10 d.

16.45-17.45 val.

„Boružėlių“ grupės 12 d.

16.45-17.45 val.

4. Mokymai Darbo teisės klausimais 13-18 d.

13.00-17.00 val.

Nuotoliniu būdu
5. Susitikimas su Lietuvos švietimo įstaigų vadovų profsąjungos pirmininke 20 d.

10.00-12.00 val.

Alytaus Senamiesčio pradinė mokykla
6. Ilgalaikė mokymų programa „Mokymosi sunkumų turinčių vaikų ugdymas“ 5-6 d.

27 d.

13.00-15.00 val.

Nuotoliniu būdu
7. AMS švietimo įstaigų vadovams mokymai „Iššūkiams atsparios komandos kūrimas“  (Registracija SEMI+) 26-27 d.

(valanda bus tikslinama)

Birštonas,

Vytauto Mineral SPA

 

DIREKTORĖS ALDONOS ČESNULIENĖS

2023 M. GEGUŽĖS MĖN.

DARBOTVARKĖ

Eil. Nr. Renginiai Data/ laikas Vieta
1. AMS švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktorių, direktorių pavaduotojų ūkiui mokymai „Staigaus smurto proveržio viešose vietose (įstaigose) situacijos“ 3 d.

14.00 val.

AMS tarybos

 posėdžių salė

2. Respublikinė mokyklų vadovų konferencija „Lietuvos švietimas globalių iššūkių akivaizdoje“ 4 d.

9.00 –17.00

val.

VDU didžioji salė

(S. Daukanto g. 28, Kaunas)

3. AMS ikimokyklinio ugdymo mokyklų ir BUM (išskyrus „grynąsias“ gimnazijas) direktorių dėl Vytauto Didžiojo universiteto tarptautinės Lietuvos-Izraelio ugdymo programos „Gifted“ įgyvendinimo Alytaus mieste 5 d.

13.00 val.

Alytaus Putinų gimnazija
4. Pasitarimas dėl 2023 m. veiklos užduočių švietimo įstaigų vadovams 8 d.

11.00–12.00 val.

AMS tarybos

posėdžių salė

5. Susitikimas su grupių ugdytinių tėvais:                    
5.1.  „Paukščiukų“ grupė 10 d.

17.00 val.

 

 

 

 

Lopšelio-darželio

salė

5.2. Susitikimas su būsimųjų ugdytinių tėvais 11 d.

16.00 val.

5.3.  „Boružėlių“ grupė 11 d.

17.00 val.

5.4.  „Drugelių“ gr. 12 d.

17.00 val.

5.5.  „Ežiukų“ grupė 17 d.

17.00 val.

5.6.  „Bitučių“ grupė 18 d.

17.00 val.

5.7.  „Žiogelių“ grupė 19 d.

17.00 val.

6. Kasmetinės atostogos 22–31 d.

 

 

DIREKTORĖS ALDONOS ČESNULIENĖS

2023 M. BALANDŽIO MĖN.

DARBOTVARKĖ

 

Eil. Nr. Renginiai Data/ laikas Vieta
1. Kasmetinės atostogos 3-7 d.

 

2. AMS švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktorių dėl pasirengimo pereiti prie centralizuotai teikiamų dokumentų valdymo bendrosios informacinės sistemos paslaugų 5 d.

10.00 val.

Nuotoliniu būdu
3. Konferencija „Kokios lyderystės reikia pokyčiams švietime“ 13 d.

10.00–16.00 val.

Nuotoliniu būdu
4. 2-a respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Kiek gyva geros mokyklos koncepcija darželyje” 20-21 d. Maironio g. 22,

Druskininkų sanatorijos „Dainava” konferencijų salė

5. Renginys, skirtas sveikatą stiprinančių mokyklų 30 mečiui

 

27 d. Miesto sodas
6. AMS švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktorių dėl švietimo aktualijų (klausimus pateikti iki 2023-04-24 įskaitytinai el.p. edita.jurciene@alytus.lt) 28 d.

10.00 val.

AMS tarybos

posėdžių salė

DIREKTORĖS ALDONOS ČESNULIENĖS

2023 M. KOVO MĖN.

DARBOTVARKĖ

Eil. Nr. Renginiai Data/ laikas Vieta
1. KOVO 11 D. – LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENAI SKIRTI RENGINIAI 11 d.
1.1. Iškilmingas minėjimas „Laisvės spalvos“ Rotušės aikštėje 13.00 val. Rotušės aikštė
2. Alytaus miesto savivaldybės (toliau- AMS) švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kuriose dirba mokytojų padėjėjai, ir Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos direktorių dėl mokytojų padėjėjų. Pasitarime dalyvaus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patarėjas Ignas Gaižiūnas, kiti ministerijos atstovai ir AMS tarybos nariai 29 d.

15.00 val.

Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdžių salė
3. Forumas „Gabių vaikų ugdymo centro Alytuje kūrimo galimybės“. 30 d.

15.00 val.

Alytaus kolegija, Aktų salė

(Studentų g. 17)

4.

Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktorių dėl švietimo aktualijų (klausimus pateikti iki 2023-03-24 įskaitytinai el.p. ramune.aliukoniene@alytus.lt)

31 d.

10.00 val.

AMS tarybos posėdžių salė

 

DIREKTORĖS ALDONOS ČESNULIENĖS

2023 M. VASARIO MĖN.

DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

 

Renginiai Data/ laikas Vieta
1. Lietuvos ikimokyklinių įstaigų vadovų asociacijos konferencijos „Ikimokyklinio ugdymo įstaigos permainų labirintuose: nuo atnaujinto ugdymo turinio iki svajonių vadovo“ aktualijų pristatymas 3 d.

10.00 val.

Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdžių salė
2. Alytaus miesto savivaldybės (toliau- AMS) švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kuriose dirba mokytojų padėjėjai, ir Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos direktorių pasitarimas dėl mokytojų padėjėjų 3 d.

14.00 val.

Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdžių salė
3. Alytaus miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklų ir bendrojo ugdymo mokyklų, vykdančių priešmokyklinio ugdymo programas, direktorių dėl prašymų pateikimo į priešmokyklinio ugdymo grupes termino suvienodinimo 9 d.

16.00 val.

Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdžių salė
4. Alytaus miesto savivaldybės Mero pokalbiai su AMS švietimo ir sporto biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktorių dėl vadovų metų veiklos atskaitų įvertinimo ir einamųjų metų veiklos užduočių nustatymo 13-28 d.

pagal grafiką

Mero kabinetas

 

5. VASARIO 16-OSIOS – LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENA

Iškilmingas Vasario 16-osios – Lietuvos valstybės atkūrimo dienos – minėjimas „Vienybės taku“

16 d.

12.00 val.

Laisvės Angelo aikštėje
6. Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktorių dėl švietimo aktualijų (klausimus pateikti iki 2023-02-20 įskaitytinai el.p. laima.kairiene@alytus.lt) ir lopšelių-darželių bei mokyklų-darželių darbo 2023 m. vasarą 24 d.

10.00 val.

Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdžių salė

________________________________

 

 

DIREKTORĖS ALDONOS ČESNULIENĖS 2023 M. SAUSIO MĖN.

DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

 

Renginiai Data/ laikas Vieta
1. Diskusija.

Koks yra mokytojų padėjėjų vaidmuo šiuolaikinėje mokykloje?

10 d.

15.00 val.

Nuotoliniu būdu
2. Diskusija.

Lyderystė ir vadovavimas šiuolaikinėje švietimo įstaigoje

12 d.

15.00 val.

Nuotoliniu būdu
3. Sausio 13 d. – Laisvės gynėjų dienos renginiai Alytuje:
3.1. Laisvės gynėjų dienai paminėti skirta visuotinė pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“ 13 d.

8.00–8.10 val.

 

Švietimo ir sporto  biudžetinių ir viešųjų įstaigų patalpose

 

3.2. Laisvės gynėjų dienos minėjimas „Menantys laisvę“ 13.00 val. Alytaus miesto parkas, prie Sausio 13-osios kryžiaus
4. AMS švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktorių, lopšeliuose-darželiuose, bendrojo ugdymo mokyklose dirbančių sveikatos priežiūros specialistų dėl sveikatos priežiūros bei sveikatos ugdymo situacijos savivaldybės švietimo biudžetinėse ir viešosiose įstaigose 27 d.

10.00 val.

AMS tarybos posėdžių salė

 

 

DIREKTORĖS ALDONOS ČESNULIENĖS

2022 M. GRUODŽIO MĖN.

DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

 

Renginiai Data/ laikas Vieta
1. Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Aktyvaus pilietiškumo strategijos ir technologijos tvarumo paradigmoje“ 1 d.

8.00

-17.00 val.

 

Nuotoliniu būdu

(organizatorius – Vilniaus kolegija)

2. Alytaus miesto savivaldybės (toliau  – AMS) švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktorių dėl Alytaus miesto savivaldybės  švietimo ir sporto biudžetinių ir viešųjų   įstaigų bendrosios civilinės atsakomybės draudimo 6 d.

11.00 val.

Nuotoliniu būdu
3. Konsultacija Alytaus lopšelio-darželio „Pušynėlis“ mokytojams dėl mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo „Įsivertinimas – pagrindinis įrankis siekiant nuotolinio mokyklos veiklos kokybės gerinimo“ 6 d.

13.00 val.

Alytaus lopšelis-darželis „Pušynėlis“
4. „Gerosios vadybinės praktikos Kėdainių miesto švietimo įstaigose 7 d.

7.45-16.00 val.

Kėdainiai
5. Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktorių dėl patirtinio ugdymo (ugdymosi) galimybių. Geroji Whatansu patirtis 9 d.

10.00 val.

Alytaus miesto savivaldybės

tarybos posėdžių salė

6. Susitikimas su Prienų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ ir Varėnos „Pasaka“ lopšelio-darželio bendradarbiavimo partneriais 14 d.

13.00 val.

Nuotoliniu būdu

Alytaus lopšelis-darželis „Pušynėlis“

7. Seminaras ikimokyklinio ugdymo mokyklų mokyklų direktoriams ir ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodinių grupių pirmininkams „Smurto ir priekabiavimo prevencijos politika švietimo įstaigose“. 

Lektorius: Romas Turonis, teisininkas, darbo teisės specialistas.

14 d. 

13 val. 

Alytaus miesto savivaldybės

tarybos posėdžių salė

 

8. Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ 50-mečio šventinis renginys. 16 d.

16.00 val.

Alytaus lopšelis-darželis „Šaltinėlis“
9. Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktorių dėl Alytaus miesto savivaldybės  švietimo įstaigų 2022 metų veiklos rezultatų apžvalgos 21 d.

10.00 val.

Alytaus miesto savivaldybės  

tarybos posėdžių salė

 

10. Olimpinių vertybių ugdymo programos mokymai 29-30 d.

 

Alytaus lopšelis-darželis „Pušynėlis“

 

________________________