Menu Close

Vadovų darbotvarkės

DIREKTORĖS ALDONOS ČESNULIENĖS 2022 M. LAPKRIČIO MĖN.

DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

 

Renginiai Data/ laikas Vieta
1. Respublikinė kontekstinio patyriminio ugdymo konferencija pedagogams ,,Pasaulis – mano klasė 3 d.

12.30 – 15.45 val.

Nuotoliniu būdu
2. Projektas „Kaip tapti gerais draugais?“, skirtas Alytaus lopšelių-darželių „Nykštukas“ ir „Pušynėlis“ priešmokyklinio ugdymo(si) grupių mokiniams ir mokytojams 7-11 d.

(laikas skirtingas)

Alytaus lopšelis-darželis „Nykštukas“ ir Alytaus lopšelis-darželis „Pušynėlis“
3. Miesto savivaldybės švietimo ir sporto biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktorių pasitarimas dėl 2023 metų brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo. 11 d.

10.00 val.

Nuotoliniu būdu
4. Respublikinis virtualus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų, pagalbos mokiniui specialistų forumas „Sveika ir aktyvi pradžia darželyje“ (organizuoja Pasvalio l/d ,,Eglutė”) 15 d.

9.00 val.

 

Nuotoliniu būdu
5. Alytaus muzikos mokyklos 65-mečio šventinis renginys ,,Muzikinė sukaktis“ 18 d.

17.00 val.

Alytaus miesto teatro didžioji salė
6. Artėjančiai Lietuvos kariuomenės dienai (lapkričio 23 d.) skirti renginiai:

·  Šv. Mišios Šv. Angelų Sargų bažnyčioje;

 

·  Minėjimas prie paminklo Dainavos apygardos partizanams Alytaus  Senamiesčio skvere

 

 

 

22 d.

9.00 val.

 

22 d.

10.00 val.

 

 

 

 

Šv. Angelų Sargų bažnyčia,

Savanorių g. 14

 

Alytaus Senamiesčio skveras

___________________