Direktorės Aldonos Česnulienės 2017 m. sausio  mėn. darbotvarkė  

Eil.Nr.

Renginiai

Data

Vieta

1.

PASITARIMAI

 

 

1.1.

Lopšelių-darželių ir mokyklų-darželių direktorių dėl lopšelių-darželių ir mokyklų-darželių  pavėsinių būklės.

25 d.

16.00 val.

Alytaus  lopšelis-darželis ,,Volungėlė“

1.2.

Švietimo biudžetinių ir viešųjų  įstaigų direktorių, lopšeliuose-darželiuose, bendrojo ugdymo mokyklose dirbančių  sveikatos priežiūros specialistų   dėl vaikų ir mokinių sveikatos būklės.

 

26 d.

15.00 val.

 

Alytaus  miesto savivaldybės tarybos posėdžių salė

1.3.

Laisvės gynėjų dienos renginiai;

Žuvusiųjų pagerbimas prie Sausio 13-osios kryžiaus.

13 d.

13 val.

Sausio 13-osios kryžius miesto parke

 

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Nijolės Gurevičienės 2017 m. sausio   mėn. darbotvarkė

Eil.Nr.

Renginiai

Data

Vieta

1.

PASITARIMAI

 

 

1.1.

Alytaus miesto savivaldybės švietimo tarybos posėdis

4 d.

15.00 val.

 

Alytaus  miesto savivaldybės tarybos posėdžių salė