DIREKTORĖS ALDONOS ČESNULIENĖS

                                                                  2019 M. LAPKRIČIO MĖN.

                                                                        DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

 

Renginiai

Data/ laikas

Vieta

1.

ATOSTOGOS

4 – 15 d.

 

2.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos organizuojama viešoji konsultacija dėl sėkmingo ugdymo proceso įgyvendinimo

19 d.

10.00 val.

Alytaus Putinų gimnazija

3.

Kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Kaip taikyti Europos psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos kokybės standartus“

19 d.

 12.00 val.

Alytaus „Sakalėlio“ pradinė mokykla

4.

Janinos Šyvokienės knygos „Nenugalėtas ir neužmirštas“ pristatymas.

21 d.

15.00 val.

Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdžių salė

5.

Pilietiškumo pamoka, skirta Lietuvos kariuomenės dienai ir kariui savanoriui Artūrui Sakalauskui paminėti

22 d.

8.55 val.

Alytaus Dainavos progimnazijos aktų salė

6.

Literatūrinė popietė: „Vienas vardas įrašytas mano širdyje“. Irutės Matažinskaitės-Lazickienės knygos „Tėvynę savo meile apkabinsiu“ pristatymas

26 d.

15.00 val.

Alytaus Panemunės progimnazija

7.

Švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktorių dėl Alytaus regiono karjeros centro veiklos

29 d.

10.00 val.

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos SADM, Alytaus skyrius

(Vilniaus g. 21)

 

 

 

 

 

                                                          DIREKTORĖS ALDONOS ČESNULIENĖS

                                                                     2019 M. SPALIO MĖN.

                                                                          DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

 

Renginiai

Data/ laikas

Vieta

1.

Seminaras. „Krizių valdymas ikimokyklinio ugdymo įstaigose“.

 

2 d.

9.00-16.15 val.

 

Alytaus miesto pedagoginė psichologinė tarnyba

(Pulko g. 1)

2.

Alytaus miesto savivaldybės tarptautinės mokytojų dienos minėjimas.

 

3 d.

15.00 val.

Alytaus miesto teatras. didžioji salė

(Rotušės a. 2)

3.

Diskusija apie nevyriausybinių organizacijų į(si)traukimą į švietimą Alytaus mieste.

9 d.

14.00 val.

Alytaus jaunimo centras

4.

Pasitarimas „Dėl metodinių rekomendacijų dirbant su elgesio problemų turinčiais vaikais ir jų šeimų nariais“.

14 d.

10.00 val.

Rotušės a. 4

201 kab.

5.

Tarptautinė konferencija „Bioįvairovė, maistas, sveikata edukacinėse erdvėse“.

17 d.

Vilniaus universiteto Botanikos sodas,

(Kairėnų g. 43)

6.

Alytaus Dzūkijos mokyklos ir Adolfo Ramanausko -Vanago gimnazijos 100-mečio šventinis renginys.

25 d.

15.00 val.

Alytaus miesto teatro

didžioji salė

(Rotušės a. 2)

7.

Seminaras SDG „Duomenų apsauga švietimo įstaigose“.

29 d.

9.00 val.

Alytus

8.

Savivaldybės švietimo biudžetinių įstaigų direktorių išvažiuojamasis posėdis į Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrą „Atliekų tvarkymo technologijos ir naujovės“.

29 d.

14.00 val.

Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras

Vilniaus g. 31

 

                                                             DIREKTORĖS ALDONOS ČESNULIENĖS

                                                                     2019 M. RUGSĖJO MĖN.

                                                                          DARBOTVARKĖ

 

Eil. Nr.

 

Renginiai

Data/ laikas

Vieta

1.

Pasitarimas ,,Dėl vaikų skaičiaus ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir nepatenkintų prašymų“.

 

3 d.

16.30 val.

Rotušės a. 4,

 201 kab. (posėdžių salė)

 

2.

Pasitarimas Lyderių laiko projekto dalyviams.

5 d.

15.00 val.

Rotušės a. 4,

 201 kab. (posėdžių salė)

 

3.

Pasitarimas LMVA Dainavos progimnazijoje.

 

6 d.

14.00 val.

Alytaus Dainavos progimnazija

4.

Pasitarimas dėl teritorijų ar sporto aikštynų atvėrimo.

 

12 d.

16.00 val.

Lopšelis-darželis „Putinėlis“

5.

Lietuvos partizanų Kazimiero Pyplio-Mažyčio ir Juozo Makarevičiaus-Žilvičio žūties 70-mečio minėjimas.

23 d.

12.00 val.

Kalesninkų miškas (prie buvusio Dainavos apygardos partizanų štabo bunkerio vietos), Alovės sen., Alytaus r. sav.

6.

Broniaus Kašelionio knygos „Dainavos krašto partizanai“ pristatymas.

 

26 d.

15.00 val.

Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdžių salė

7

Pasitarimas dėl švietimo įstaigų pasiruošimo 2019–2020 m. m.

27 d.

10.00 val.

Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdžių salė

 

 

 

                                               

                                                           DIREKTORĖS ALDONOS ČESNULIENĖS

                                                         2019 M. LIEPOS IR RUGPJŪČIO MĖNESIŲ

                                                                              DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

 

Renginiai

Data/ laikas

Vieta

1.

Susitikimas su vicemere dėl lopšelių-darželių teritorijos atvėrimo nuo

 2019-07-01 iki 21.00 val.

07-02 d.

15.00 – 16.00 val.

Alytaus miesto savivaldybės pasitarimų salė

 201 kab.

2.

Karininko Antano Juozapavičiaus 100-ųjų žūties metinių minėjimo renginys. Kviečiami dalyvauti švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktoriai.

07-05 d.

 12.00 val.

Prie karininko Antano Juozapavičiaus tilto stovinčio atminimo ženklo

3.

Darbo grupės posėdis

07-10 d.

10.00– 11.00 val.

Alytaus miesto savivaldybės

4a. stiklinė salė

4.

ATOSTOGOS

08-01 iki 08-16 d. įskaitytinai

 

5.

Švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktorių dėl švietimo veiklos organizavimo 2019–2020  mokslo metais.

08-28 d.

10.00 val.

Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdžių salė

6.

Bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų tarybų ir mokyklų tarybų posėdžiai.

08–28-30 d.

Lopšelis-darželis