DIREKTORĖS ALDONOS ČESNULIENĖS

                                                                           2021 M. GEGUŽĖS MĖN.

                                                                                 DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

 

Renginiai

Data/ laikas

Vieta

1.

Kvalifikacijos tobulinimo programos „Vaikų sveikatos stiprinimas: fizinis aktyvumas ir psichologinė sveikata. Šiandienos iššūkiai, geroji patirtis, stiprinant vaikų sveikatą“

II modulis „Geroji patirtis ir iššūkiai, stiprinant vaikų sveikatą“. Dalyviai Alytaus lopšelio-darželio „Pušynėlis“ pedagogai

11 d.

13.15 val.

Nuotoliniu būdu

2.

Alytaus miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir mokyklų-darželių direktorių dėl naujų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių sudarymo 2021-2022 mokslo metams

25 d.

13.00 val.

Nuotoliniu būdu

3.

Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktorių dėl mokslo metų užbaigimo ir švietimo įstaigų veiklos 2021 m. birželio mėnesį

28 d.

10.00 val.

Nuotoliniu būdu