DIREKTORĖS ALDONOS ČESNULIENĖS

                                                                   2021 M. SAUSIO MĖN.

                                                                       DARBOTVARKĖ

 

Eil. Nr.

 

Renginiai

Data/ laikas

Vieta

1.

Alytaus miesto savivaldybės lopšelių-darželių ir mokyklų-darželių direktorių dėl tarifikacijų pildymo ir kitų klausimų

6 d.

15.00-16.00 val.

Nuotoliniu būdu

 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centro organizuojamos kvalifikacijos tobulinimo programos „Šiuolaikinis pedagogas – autoriteto stiprinimas ir santykis su mokiniu“ seminaras „Santykiai visuomenėje, mokykloje ir šeimoje“

 

11 d.

13.00 val.

Virtuali aplinka

2.

Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktorių, lopšeliuose-darželiuose, bendrojo ugdymo mokyklose dirbančių sveikatos priežiūros specialistų dėl sveikatos priežiūros bei sveikatos ugdymo situacijos savivaldybės švietimo biudžetinėse ir viešosiose įstaigose

29 d.

10.00 val.

Nuotoliniu būdu

3.

3.1.

 

 

 

 

 

3.2.

 

 

 

 

 

Renginys

Laisvės gynėjų dienai paminėti skirta visuotinė pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“ Alytaus miesto savivaldybės švietimo ir sporto įstaigose (8.00 val dešimčiai minučių išjungti šviesą ir languose uždegti atminties žvakutes);

Laisvės gynėjų dienai paminėti skirta visuotinė pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“ Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų mokinių, mokytojų ir kitų darbuotojų namuose (8.00 val dešimčiai minučių išjungti šviesą ir languose uždegti atminties žvakutes)

 

 

13 d.

8.00–8.10 val.

 

 

 

13 d.

8.00–8.10 val.

 

Švietimo ir sporto  biudžetinių ir viešųjų įstaigų patalpose

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų mokinių, mokytojų ir kitų darbuotojų namuose