ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „PUŠYNĖLIS“

                                               DARBUOTOJŲ VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS

 

Pareigybė

 

Darbuotojų (pareigybių) skaičius

 

2017 m. vidutinis mėnesinis bruto

 Eur

2018 m.

III ketvirčio

mėnesinis bruto

 Eur

Direktorius

1

1027,00

1274,65

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1

899,00

1102,40

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

1

475,00

689,00

Maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistas

1

530,00

530,00

Raštinės administratorius

1

-

530,00

Logopedas

1

642,00

683,70

Meninio ugdymo pedagogas

1

320,00

325,28

Vyresnysis ikimokyklinio ugdymo auklėtojas

6

666,00

675,75

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas metodininkas

3

726,00

736,70

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

1

726,00

829,45

Auklėtojo padėjėjas

6

421,35

487,60

Virėjas

2

421,35

487,60

Valytojas

1

MMA

MMA

Kiemsargis

1

MMA

MMA

Pastatų, statinių, įrengimų priežiūros ir einamojo remonto darbininkas

1

MMA

MMA