Menu Close

Projektinė veikla

 

SPORTO PROJEKTAS „MOKOMĖS GYVENTI SVEIKAI IR LAIMINGAI“

Alytaus lopšelis-darželis „Pušynėlis“ kartu su partneriais Alytaus lopšeliu-darželiu „Du gaideliai“, „Saulutė“, Alytaus „Vilties“ mokykla-darželiu, įgyvendina vaikų fizinio aktyvumo veiklas, skatinančias fizinio aktyvumo plėtrą, projekte „Mokomės gyventi sveikai ir laimingai“. Projektas bendrai finansuojamas sporto rėmimo fondo ir Alytaus miesto savivaldybės lėšomis, jam įgyvendinti skirta daugiau kaip du šimtai tūkstančių eurų. Projekto trukmė 2019-09-01–2022-12-31.

Projekto įgyvendinimo metu dalyvaujančiose įstaigose ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams vyksta reguliarios (3 kartus per savaitę) fizinio aktyvumo pratybos, kurias veda kūno kultūros specialistai. Vaikai supažindinami su įvairiomis sporto šakomis, organizuojamos aktyvios sportinės veiklos lauke, įtraukiami profesionalūs sportininkai ir vietos bendruomenė, keliama kvalifikacija vaikų fizinio aktyvumo skatinimo srityje, atnaujinama lopšelio-darželio sportinis inventorius.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Administracija

 

Alytaus lopšelis-darželis „Pušynėlis“ kartu su partneriais iš Suvalkų miesto (Lenkijos Respublika) ir Alytaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigomis įgyvendina projekto „Būk aktyvus-būsi sveikas“ 2 etapą.

Šio projekto tikslas – pagerinti Lietuvos ir Lenkijos pasienio regiono vaikų fizinę ir emocinę vaikų sveikatą COVID-19 pandemijos metu.

Projektas finansuojamas Europos regiono plėtros fondo ir Alytaus savivaldybės biudžeto lėšomis.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2022 m. birželio 30 d.

Projekto metu vykdomos veiklos: organizuojami sporto ir sveikatingumo užsiėmimai vaikams, įsigyjamos laisvalaikio užimtumo priemonės, įrengtos futbolo ir krepšinio aikštelės su minkšta danga. Organizuojami seminarai ugdytinių tėvams bei lopšelio-darželio personalui.

Administracija