Menu Close

Projektinė veikla

 

SPORTO PROJEKTAS „MOKOMĖS GYVENTI SVEIKAI IR LAIMINGAI“

Alytaus lopšelis-darželis „Pušynėlis“ kartu su partneriais Alytaus lopšeliu-darželiu „Du gaideliai“, „Saulutė“, Alytaus „Vilties“ mokykla-darželiu, įgyvendina vaikų fizinio aktyvumo veiklas, skatinančias fizinio aktyvumo plėtrą, projekte „Mokomės gyventi sveikai ir laimingai“. Projektas bendrai finansuojamas sporto rėmimo fondo ir Alytaus miesto savivaldybės lėšomis, jam įgyvendinti skirta daugiau kaip du šimtai tūkstančių eurų. Projekto trukmė 2019-09-01–2022-12-31.

Projekto įgyvendinimo metu dalyvaujančiose įstaigose ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams vyksta reguliarios (3 kartus per savaitę) fizinio aktyvumo pratybos, kurias veda kūno kultūros specialistai. Vaikai supažindinami su įvairiomis sporto šakomis, organizuojamos aktyvios sportinės veiklos lauke, įtraukiami profesionalūs sportininkai ir vietos bendruomenė, keliama kvalifikacija vaikų fizinio aktyvumo skatinimo srityje, atnaujinama lopšelio-darželio sportinis inventorius.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Administracija