Menu Close

Projektinė veikla

 

ILGALAIKĖ PROGRAMA „OLIMPINĖ KARTA“

Nuo 2024 metų kovo mėn. tapome Lietuvos tautinio olimpinio komiteto ilgalaikės programos „Olimpinė karta“, skirtos vaikų ir jaunimo ugdymui, olimpinių idėjų ir sporto, kaip ugdymo priemonės sklaidai Lietuvoje, nariais.

Programos narės ne tik dalyvauja organizatorių siūlomose veiklose: mokymuose, konferencijose, akcijose, šventėse, konkursuose, renginiuose, tačiau ir nuolat gyvena olimpiniu ritmu tiek ugdymo metu, tiek po jo.

 

SVEIKATOS UGDYMO PROJEKTAS „SVEIKATIADA“

Lopšelio-darželio „Pušynėlis“ bendruomenė aktyviai dalyvauja „Sveikatiados“ projekte.

 

LIETUVOS MAŽŲJŲ ŽAIDYNĖS

Nuo 2017 metų mūsų lopšelio-darželio „Pušynėlis“ penkerių metų vaikai dalyvauja „Lietuvos mažųjų žaidynių“ projekte, organizuojamame Lietuvos tautinio olimpinio komiteto ir respublikinės ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos. Projekto tikslas – didinti ikimokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą, tenkinti prigimtinį judėjimo poreikį.

 

SPORTO PROJEKTAS „MOKOMĖS GYVENTI SVEIKAI IR LAIMINGAI“

Alytaus lopšelis-darželis „Pušynėlis“ kartu su partneriais Alytaus lopšeliu-darželiu „Du gaideliai“, „Saulutė“, Alytaus „Vilties“ mokykla-darželiu, įgyvendina vaikų fizinio aktyvumo veiklas, skatinančias fizinio aktyvumo plėtrą, projekte „Mokomės gyventi sveikai ir laimingai“. Projektas bendrai finansuojamas sporto rėmimo fondo ir Alytaus miesto savivaldybės lėšomis, jam įgyvendinti skirta daugiau kaip du šimtai tūkstančių eurų. Projekto trukmė 2019-09-01–2022-12-31.

Projekto įgyvendinimo metu dalyvaujančiose įstaigose ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams vyksta reguliarios (3 kartus per savaitę) fizinio aktyvumo pratybos, kurias veda kūno kultūros specialistai. Vaikai supažindinami su įvairiomis sporto šakomis, organizuojamos aktyvios sportinės veiklos lauke, įtraukiami profesionalūs sportininkai ir vietos bendruomenė, keliama kvalifikacija vaikų fizinio aktyvumo skatinimo srityje, atnaujinama lopšelio-darželio sportinis inventorius.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Administracija