Menu Close

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais

Sausio 30 d. lopšelyje-darželyje ,,Pušynėlis” svečiavosi Alytaus lopšelio-darželio ,,Nykštukas” pedagogų komanda, kuri pristatė Ikimokyklinio ugdymo programos gaires, kuriose pateikiamos programos kūrimo ir atnaujinimo kryptys, apimančios požiūrį į vaiką ir jo ugdymąsi vaikystėje; ikimokyklinio ugdymo(si) tikslą, kaip keičiasi vaikų pasiekimų sritys; ugdymosi kontekstai, ugdymo(si) sritys. Dalinosi praktiniais momentais, kuriuos taiko savo darželyje. Mūsų įstaigos mokytojos pasidalijo ikimokyklinio ugdymo rekomendacijų ,,Žaismė ir atradimai” pateikiamomis inovatyviomis idėjomis kasdienėms vaikų veikloms organizuoti praktiškai. Džiaugiamės, kad turime galimybę keistis gerąja patirtimi su kitomis įstaigomis ir taip tobulinti mūsų vaikų ugdymo(si) aplinką.